Кодекс части професије

Пут сваког врхунског кувара, од завршеног школовања па до шефа кухиње, бренд шефа или гастрономског консултанта, прожет је сталним личним усавршавањем. Свакодневно стицање нових знања и искуства који се успешно касније примењују у пракси, одлика је свих врхунских кувара. Лично усавршавање је само један сегмент који је темељ успеха.

С друге стране, однос који кувар има према сарадницима, менаџерима, власницима, гостима, добављачима, средствима за рад и намирницама и на крају организацији посла, умногоме одређује његову каријеру и успех.

Кодекс части професије садржи најбитније смернице које одличан шеф кухиње мора да поштује и примењује у раду:

 1. Дужан је да поштује гастрономску традицију и професионалне принципе.
 2. Дужан је да поштује националне кухиње других народа  и њихову културу исхране.
 3. Мора се држати установљених норматива и рецептура интернационалне кухиње.
 4. Мора да ради савесно и професионално, без обзира на услове рада.
 5. Треба да ради искључиво у условима који не угрожавају квалитет његовог рада, безбедност његових сарадника и његову безбедност.
 6. Треба да промовише коришћење квалитетних производа и да избегава производе који су непровереног квалитета или су непожељни за потрошњу.
 7. Мора бити потпуно независтан од свог добављача, да не буде компромитован и да не прихвата ништа друго осим квалитетног производа на располагању.
 8. Не сме да изигра поверење гостију.
 9. Да својим поступцима наруши свој углед, углед објекта у којем ради и углед професије.
 10. Не сме да сервира храну која је сумљивог квалитета.
 11. Дужан је да пружи моралну и стручну подршку свим својим колегама.
 12. Треба да дели све информације са колегама које се тичу доступности производа, новитета на тржишту или дефицитарних производа.
 13. Мора да поштује своје колеге, без обзира на лична достигнућа.
 14. Треба да брани ставове здраве исхране.
 15. Треба да користи намирнице поштујући сезонске и природне циклусе који обезбеђују аутентичност укуса.
 16. Треба да заступа у свом раду разноврсност укуса, разноврсност састојака  нутритивни баланс.
 17. Треба да презентује јеловник који је тачан и који је прави одраз онога што описује.
 18. Не сме радити по личним, већ по законским и професионалним принципима.
 19. Мора бити достојанствен и поносан представник струке.
 20. Не сме радити било шта што би нарушило његов лични углед као и углед професије
 21. Не сме да очекује ризик од својих колега у ситуацијама у којима ни сам не би ризиковао.

Придржавањем одредби овог кодекса пут до успешног и признатог гастрономског стручњака је загарантован.

Мастер шеф Србија

Пратите нас

Мастер Шеф Србија

Будите у току и сазнајте све о најновијим дешавањима и активностима Мастер Шеф Србија.

Контакт

Мастер Шеф Србија

Марка Челебоновића 67/10
11070 Нови Београд

Тел: +381 64 458 10 23
office@masterchef.rs
www.masterchef.rs