Veneto отварање ресторана

Veneto отварање ресторана

Комплетан pre-opening и post-opening консалтинг – пројектовање и планирање опремања кухињског дела ресторана, учешће у избору и набавци опреме, учешће у избору добављача намирница и пића, регрутација и избор особља, креирање менија, обука кухињског особља.

Почетак: фебруар 2013 Крај: мај 2013 (отварање 01.06.2013)

Опис ресторана:

Ресторан се налази у ТЦ City Moll у Скопљу. Има 2 ресторанске зоне и 2 терасе укупне површине око 600 м2. Кухиња је површине 110 м2, а магацини око 80м2. Капацитет ресторана је 160 места.
Дуж читаве источене стране су постављене велике стаклене површине које омогућују одличну природну осветљеност и прелеп поглед на планину Водно. На источној страни се налазе и 2 велике терасе.
Veneto International је lunch bar – restoran. Јела врхунске класе у опуштеној пријатној атмосфери. Први италијански бренд који је стваран у Македонији. Као такав представља добру основу за даљи развој франшизе у целој Европи.
Власник ресторана, Феркан Бербери, је пре почетка пројекта био свестан величине инвестиције. Због тога је ангажовао стручњаке из Удружења Master Chef Србија са искуством које гарантује најефикаснију реализацију пројекта.

Опис пројекта:

Њихово ангажовање је обухватало израду комплетног пројекта ресторанске кухиње – концептуално решење кухиње које обезбеђује реализацију динамике пружања услуга са гарантованим профитом. Пројектом су обухваћени сви елементи: технологија рада, опрема, инсталације, распоред, људски ресурси. Да би се то постигло потребно је било урадити:

 • Унутрашње пројектовање кухиње које обезбеђује да се пружи највећи обим услуге високог квалитета са најмањим ангажовањем ресурса (људи, опрема, материјали, енергија и др.);
 • Одређивање структуре, капацитета и опремање магацина за смештај оптималних количина материјала са најмањим заробљавањем финансијских средстава;
 • Предвиђање и пројектовање динамике пружања услуга на дневном, недељном, месечном и сезонском нивоу. Оптимизација опреме, људства и простора у складу са пројектованом динамиком;
 • Консалтинг при избору опреме која задовољава захтеве за високим стандардом кухињских производа. Контрола пријема и инсталација опреме;
 • Консалтинг при избору и имплементацији софтверског решења које обезбеђује максималну заштиту од злоупотреба од стране особља – кроз потпуну контролу свих материјалних средстава (од улаза до финалног производа и наплате), а на основу унапред утврђених норматива и калкулација. Поред тога омогућено је и праћење стања залиха што директно омогућује правовремену набавку оптималних количина;
 • Консалтинг при избору и изради уговора са свим еминентним добављачима хране, пића и ресторанског прибора;
 • Израда пробних „пилот“ менија са стандардизацијом јела у понуди. Понуда је обухватила склоп модерног приступа у производњи јела и традиционалних вредности македонске националне кухиње. Израда технолошких карата за свако јело;
 • Утврђивање технологије рада и систематизације за свако радно место. Израда описа послова и упутстава за рад. Регрутација и избор особља;
 • Потпуна обука особља за обављање пројектованих послова. Праће њиховог рада, контрола напредовања и развоја. Усмеравање даљег усавршавања;
 • Изградња тима и тимског духа;
 • Контрола пројекта у свим фазама. Предлагање решења за превазилажење уочених проблема;
 • Припрема за отварање и организација отварања;
 • Контрола након отварања и одржавање пројектованих решења.

Ангажовани чланови УМШС на пројекту:

Мастер шеф Србија

Пратите нас

Мастер Шеф Србија

Будите у току и сазнајте све о најновијим дешавањима и активностима Мастер Шеф Србија.

Контакт

Мастер Шеф Србија

Марка Челебоновића 67/10
11070 Нови Београд

Тел: +381 64 458 10 23
office@masterchef.rs
www.masterchef.rs